Gezondheid voor iedereen

Orthomoleculaire Therapie:

Wat zijn de gevolgen van een slechte nachtrust, ploegendiensten, onregelmatig leven voor U ? Dit laat op een gegeven moment zijn sporen achter zowel psychisch als fysiek. Ik heb dit zelf aan de lijve ondervonden en ik heb dit bij veel mensen geconstateerd. Oververmoeidheid, prestatieverlies, darmproblematiek, diabetes 2 etc. zijn allemaal symptomen die zeggen dat de balans te lang is verstoord.Laat U door mij informeren wat u kunt doen om dit te voorkomen en/of herstellen.

Ik heb een praktijk Orthomoleculaire therapie en ben bij het MBOG (http://www.mbog.nl/) aangesloten.

Ik ontvang U graag met vragen over uw gezondheid en samen gaan we op zoek naar oplossingen.

Tarieven: Eerste consult €45,- (incl. BTW 21%)* duurt max. 1,5 uur. Vervolgconsulten €30,-/uur (incl.BTW 21%)* Tussentijdse opvolging bij langdurige trajecten geschiedt telefonisch, tarief €15,-/20 min.(incl.BTW 21%) dit is onderdeel van een pakket.**

Vergoedingen mogelijk bij diverse ziektekostenverzekeraars met een aanvullend pakket (dus niet uit de basisvergoeding!)

*Afrekenen bij einde consult, voorlopig nog contant, pinbetalingen volgt nog.

**Afspraken 48 uur van te voren afzeggen middels een telefoontje, WhatsApp, SMS of email vanaf het bij mij bekende telefoonnummer en/of mailadres anders worden kosten in rekening gebracht voor de vrijgemaakte tijd.

Neuro4Coach

De Neuro4Coach, geeft inzicht in waar U staat wat betreft Uw presteren en herstelvermogen. Deze methode is al veelvuldig toegepast op mensen die dagelijks moeten presteren en de focus moeten houden. Denk bijvoorbeeld aan topsporters, piloten, ondernemers etc. Mensen die aan het herstellen zijn hebben baat bij de Neuro4Coach. Voeding speelt een heel belangrijke rol naar herstel.

Laat uw Neuro4 profiel door mij bepalen en U weet waar U staat.Voor €20,- maak ik een rapport voor u, dit wordt in mindering gebracht op het eerste consult(indien consult gewenst).

Met vriendelijke groet,

Leon den Exter

MBOG en klachtenreglement

Informatie t.b.v. cliënten/patiënten

Klachtenreglement Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) - KAB

De MBOG heeft om de kwaliteit van de praktijkuitoefening te bewaken en te bevorderen naar haar leden toe zogenaamde gedragsregels opgesteld.Ieder lid dient zich aan deze gedragsregels te houden. Met het in werking treden van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector per 1 augustus 1995 heeft de cliënt/patiënt wettelijk het recht zo nodig een klacht in te dienen over het verloop van de behandeling. De MBOG is hiervoor aangesloten bij de KAB, een (onafhankelijke) Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen geroepen. Deze klachtencommissie voldoet geheel aan de eisen,die de wetgever hieraan heeft gesteld. Heeft u klachten? Heeft u klachten over het handelen van uw therapeut/arts, houdt deze zich naar uw mening niet aan bijvoorbeeld de algemene gedragsregels, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht dient u in eerste instantie aan de therapeut/arts zelf voor te leggen en met hem/haar te bespreken. Lukt het niet de klacht onderling en naar ieders tevredenheid op te lossen, dan kunt u informatie krijgen bij de KAB, telefonisch of schriftelijk. Het correspondentie adres hiervan is onderstaand afgedrukt.

Voor adressen van Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG’s) kunt u contact opnemen met Landelijk informatiepunt voor Patiënten (LIP) Postbus 9101 3506 GC Utrecht Telefoon 030 266 16 61

Voor algemene publieksinformatie over de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector kunt u bellen met Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Afd. Publieksvoorlichting Postbus 5406 2280 HK Rijswijk Telefoon 070 340 78 90 (10.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur)

Adressen van regionale Inspecties voor de Gezondheidszorg kunt u schriftelijk aanvragen bij Hoofdinspectie voor de Gezondheidszorg Postbus 5850 2280 HW Rijswijk

Adressen van Medische Tuchtcolleges en de brochure “medisch tuchtrecht” kunt u schriftelijk aanvragen bij Ministerie van Justitie Afdeling In- en Externe Communicatie Postbus 20301 2500 EH Den Haag

MBOG KAB Hogelanden W.Z. 5 Postbus 2122 3552 AB UTRECHT 6020 AC Budel Tel. 030 8891815 Tel. 0495 499 585