5. dec, 2015

Therapie

Gezondheid en spiritualiteit.

Bij elke vraagstuk over gezondheid is er een spiritueel aspect. Het ongrijpbare en ondoordringbare aspect waar we mee te maken krijgen kan alleen op het spirituele niveau beïnvloed worden. Materieel, Intellectueel, Energetisch, Spiritueel en Kosmisch zijn voor ons mensen onlosmakelijk verbonden in een continuüm van tijd.

Holistische geneeskunde maakt gebruik in meer of minder mate van alle aspecten om de mens weer in balans met zichzelf, zijn omgeving en het universum te brengen.

In een gesprek wordt aangevoeld waar disbalans heerst en uit de hypothese vorming wordt er een therapie voorgeschreven. Tijdens therapie komen er zaken bloot te liggen die gaandeweg de therapie meegenomen worden.

Processen kunnen met kruiden en micronutriënten beïnvloed worden en/of cognitief en/of voeding en/of beweging etc.