Duurzaam met voeding uit de regio

27. nov, 2015

Gut and Psychology Syndrome;

 

Het verband voeding en psyche wordt steeds meer duidelijk.

Een slechte darmflora en het te eenzijdig voedingspatroon met teveel 'snelle' koolhydraten eist veel van ons immuunsysteem met tot gevolg allerlei chronische aandoeningen, waaronder o.a. Alzheimer valt, ook veel ander auto-immuunziekten als MS, Psoriasis etc. zijn mogelijk het gevolg van een langdurig slechte darmflora en stress-factoren.

11. mei, 2015

Afgelopen zondag, op moederdag, vroeg uit de veren en op pad gegaan naar Zeeuws West-Vlaanderen.

Op de opleiding getipt over een project dat in Groede loopt waar ondernemers voeding uit de regio promoten in het kader van duurzaamheid: 

Duurzaam

Voedsel


10 mei 2015


“Voedsel “is een van de kernthema's  waar de stichting “Duurzaam Groede “ zich mee bezig  houdt. In 2014 was het thema voedselverspilling , in 2015 is het thema Regionaal Geproduceerd Voedsel hetgeen direct mogelijkheden biedt de verspilling tegen te gaan i.v.m. de kortere distributie keten. 

Door de directe contacten tussen producent en consument, zal de consument meer inzicht kunnen verkrijgen op welke wijze men door eigen voedselkeuze de ecologische footprint  zou kunnen verkleinen. 

Regionaal geproduceerd voedsel heeft daarnaast het voordeel  dat het kansen biedt voor kleinschaligheid  en daarmee het vergroten van de biodiversiteit en de regionale werkgelegenheid .

Op 10 mei 2015 bieden zowel het symposium als de proeverij theoretische en praktische handvaten.

Hieraan gekoppeld was er een rondleiding georganiseerd om 10:00 u bij Het Zwin, het Zwin is een natuurgebied tussen Nederland en Belgie.

De opzichter van het Zeeuws Landschap gaf hier de aandacht aan de eetbare planten uit de daar aanwezige flora. De gedetaileerde informatie gaf aan hoeveel passie de opzichter voor zijn werk heeft. De volgende plantsoorten zijn besproken: Zeekervel, Pastinaak, Kruisbes, Zeekool, Kervel, Lamsoor en Zeeanjer, Zeekraal, Dovenetel en nog 2 nader te benoemen planten.

 

30. mrt, 2015
https://www.ortho.nl/account/nieuwsbrief_aanmelden

Kostenbesparing door verhoging vezelinname

26 maart 2015
Verhoging van de vezelinname kan leiden tot aanzienlijk lagere ziektekosten door een afname van obstipatieklachten. Dit blijkt uit een Amerikaanse studie gefinancierd door Kellogg. Ongeveer 5% van de Amerikanen kampt met obstipatie, een aandoening die te verhelpen is door een toename van de vezelconsumptie.

In de literatuur werd gezocht naar gegevens over de prevalentie van obstipatie, de gemiddelde vezelinname en het percentage van de bevolking dat voldoet aan de aanbevolen vezelinname. Ook werden gegevens gebruikt over de kosten van obstipatie.

Bij een toename van de vezelinname van gemiddeld 9 gram per dag (waarbij volwassenen de aanbevolen hoeveelheid van 25 gram per dag bereiken) wordt een aanzienlijke kostenbesparing bereikt. Volgens de berekeningen zou jaarlijks bijna dertien miljard dollar bespaard kunnen worden op medische kosten. Bij iedere verhoging van de vezelinname met één gram per dag neemt de prevalentie van obstipatie met 1,9% af. Wanneer de helft van de volwassenen de vezelinname met 3 gram per dag verhoogt, wordt al twee miljard dollar bespaard.

In de berekening is alleen rekening gehouden met de directe kostenbesparing door een afname van obstipatieklachten. Mogelijk dat de feitelijke kostenbesparing nog hoger uitvalt. Het feit dat een simpele aanpassing in de voedingsgewoonten kan leiden tot dergelijke besparingen, benadrukt het belang van een adequate vezelinname door de bevolking.

Schmier JK, Miller PE, [..], Alexander DD. Cost savings of reduced constipation rates attributed to increased dietary fiber intakes: a decision-analytic model. BMC Public Health 2014; 14(1):374